Endaf Gremlin

by Endaf Gremlin

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    £7 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  CD lliw digi-pack wedi ei shrink-wrappio.
  Full colour digi-packed, shrink-wrapped CD.

  Includes unlimited streaming of Endaf Gremlin via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    £10 GBP or more 

   

1.
2.
03:37
3.
4.
03:27
5.
03:28
6.
03:37
7.
8.
03:42
9.
10.

credits

released August 6, 2014

Dylan Hughes - LLais, Gitar, Gitar Fas, Allweddellau, Llais Cefndir
Mei Gwynedd - Llais, Gitar, Gitar Fas, Allweddellau, Llais Cefndir
Rhys Aneurin - Llais, Allweddelau, Llais Cefndir
Osian Huw Williams - Llais, Gitar, Drymiau, Llais Cefndir
Dafydd Hughes - Drymiau, Offerynnau Taro

Caneuon gan Dylan Hughes (1, 5 & 8), Mei Gwynedd (2, 7 & 9), Osian Huw Williams (3 & 10), Rhys Aneurin (4 & 6).
Recordiwyd a chymysgwyd gan Mei Gwynedd yn Stiwdio Seindon, Caerdydd.
Recordiwyd y drymiau, llais blaen, a'r gitars rhythm i ganeuon 3 & 9 yn Stiwdio'r Hen Felin, Llanuwchllyn, gan Osian Huw Williams.
Meistrwyd gan Gaz Williams yn Flizkin Manor, Bryste.
Gwaith celf gan Rhys Aneurin.
Recordiau JIgcal 2014 PRS MCPS PPLAr ol dechrau fel prosiect I hyrwyddo’r Eisteddfod, mae poblogrwydd Endaf Gremlin wedi saethu drwy’r to.
Mae aelodau’r grwp yn darllen fel ‘who’s who’ o gerddoriaeth Cymraeg ; canwr a gitarydd Sibrydion Mei Gwynedd, prif leisydd Candelas Osian Williams, allweddellydd Yr Ods Rhys Aneurin, Dylan Hughes gynt o’r Racehorses a drymiwr Cowbois Rhos Botwnnog, Dafydd Hughes.
Crewyd Y Gremlins yn benodol ar gyfer Eisteddfod Dinbych 2013 I gynal gweithdai a gigs I hyrwyddo’r Wyl.Ond ar ol iddyn nhw gael blas o chwarae gyda’I gilydd, penderfynnodd y band I barhau ysgrifennu a pherfformio.
Cafodd yr albwm ei recordio yn Studio Seindon, Caerdydd, ag ei rhyddhau yn Eisteddfod Llanelli 2014 ar label Recordiau JigCal.
(Cylchgrawn Golwg Awst '14)

After starting as a project to promote the Eisteddfod, Endaf Gremlin’s popularity has sky-rocketed.
The band members read like a who’s who in the Welsh language scene; Sibrydion’s singer and guitarist Mei Gwynedd, Candelas’s lead singer Osian Williams, Yr Ods’s keyboardist Rhys Aneurin, Dylan Hughes from the Racehorses, and Cowbois Rhos Botwnnog’s drummer, Dafydd Hughes.
The Gremlins first got together for the 2013 Eisteddfod in Denbighshire, running workshops in the day, and gigging by night. But they soon got a taste of playing together, and decided to carry on writing and performing.
The album was recorded at Studio Seindon Cardiff, and released at Llanelli’s 2014 Eisteddfod, on JigCal Recordings.
(Golwg, August '14)

tags

license

all rights reserved

about

Endaf Gremlin Wales, UK

contact / help

Contact Endaf Gremlin

Streaming and
Download help

Track Name: Pan O'n I Fel Ti
PAN O'N I FEL TI

Cymryd can yn ôl,
i gael amser i feddwl.
Dyddiau fel hen ffrind, byth yn gwybod lle i fynd,
Pan o’n i fel ti..

Yn y gaeaf oer, neu yr hafau hir,
Does dim modd anghofio,
Y dinasoedd a’r trefi pell, blwyddyn nesa’ falle gwell
Pan o’n i fel ti.

Aros tan y diwedd, am y llythyr sydd byth am ddod
Does dim modd i wybod, pa bethau sydd am ddigwydd.

Dyddiau fel hen ffrind, byth yn gwybod lle i fynd
Pan o’n i fel ti.
Track Name: Belen Aur
Belen Aur

Cwyd dy ben, mae'n gannol Haf
Mae'r belen aur yn llosgi'n braf
Dwi'n dechre teimlo fel fi fy hun
Dechre teimlo fel fi fy hun
Fe ro'n i'n isel dan, y tywydd gwael
Ond caf bwer gan, yni'r haul
Dwi'n dechre teimlo fel fi fy hun, ie
Dechre teimlo fel fo fy hun

A dyma, ddechra diwrnod newydd
Lakota, clyw
Cymeraf, bwer gan y tywydd
Dwi'n marw, i gael byw

T dyddia sydd, yn mynd yn gynt
Mynd rownd a rownd fel melin wynt
Dwi'n dechre gweld, gweld yn glir
Dwi'n dechre gweld, gweld yn glir
Harrar a Rar, Elektorna
Belenos, Tamanui Tetrena
Dwi'n dechre gweld, gweld yn glir
Dwi'n dechre gweld, gweld yn glir
Track Name: Frankie Wynn
FRANKIE WYNN

Gweithio ers 17 pob dydd rhwystredigaeth,
Allan pob penwythnos gwylb, ymladd yfed dyna'i gyd
Does dim dianc i rai fel ni wedi dysgu'r wers hynny.

Fel hyn bob nos Wener, wedi dod i dderbyn
Mewn tref bach ger y môr breuddwydion byth yn dod yn ôl
Wythnos du di llusgo tan Benny's Friday Disco.

Yn hwyrach yn y bar daeth ffigwr at y drws
Dyma pawb yn canu ei enw, roedd e nol, roedd e nol, roedd e nol.

O Frankie Wynn O Frankie Wynn
Mae pawb yn gofio e ac ma e nol yn y dre

Roedd ei lygaid yn las a chlir a phob stori amdano'n wir
Roedd yn nabod y ser i gyd wedi teithio dinasoedd byd
Mae L.A yn boeth meddai a bars N.Y byth yn cau

Mae pob diod ar y lechen a'r merched i gyd yn sgrechen
ei enw Frankie Wynn. Mae e nol mae e nol mae e nol

O Frankie Wynn O Frankie Wynn
Mae pawb yn ei gofio e ac ma e nol yn y dre
O Frankie Wynn O Frankie Wynn
Mae'i lun dal uwch y bar un o'r criw wedi dod yn dda
O pe bawn i fel Frankie
Track Name: Can Y Melinydd
Can Y Melinydd

Mae gen i ebol melyn
Yn codi'n bedair oed
A phedair pedol arian
O dan ei bedwar troed.
Mi neidith a mi brancith
O dan y feinir wen,
Mi redith ugain milltir
Heb dynnu'r ffrwyn o'i ben.

Mae gen i dý cysurus
A melin newydd sbon
A thair o wartheg brithion
Yn pori ar y fron.
Mae gen i drol a cheffyl
A merlyn bychan twt
A deg o ddefaid tewion
A mochyn yn y cwt.

Mae gen i gwpwrdd cornel
Yn llawn o lestri te
A dresel yn y gegin
A phopeth yn ei le.
Mae gen i iâr a cheiliog,
A buwch a mochyn tew
A rhwng y wraig a minnau,
Wy'n ei gwneud hi yn o lew'

Fe glywaf swn y Gog, Mae'r Gwannwyn wedi dod
Llawenhewch, mae'r Gwannwyn wedi dod.
Track Name: Falle,Falle
FALLE FALLE

Un tro, nesi ofyn i ti un tro
Gai fyth, cyfle'i ofyn i ti eto

Wyt ti'n dal i chwilio?
Neu yw popeth wedi dod yn glir.

Pryd nes di ddysgu'r holl hyn?
Bod ê byth rhy hwyr i ddweud hwyl fawr
os ti'n gwbod sut i ddweud ên iawn.

Wyt ti'n dal i weld hi, bob lle oedd hi arfer mynd i?
Yn y golau mawr neu'r tywyllwch, yng nghanol y sŵn neu'r tawelwch

Sawl gwaith nath hi ganu i ti, sawl gwaith?
Breuddwyd, dim ond gweld ti nawr mewn breuddwyd.
Pryd fydd pethau'n cwympo'n eu lle?
Tan y tro nesa falle, falle.

Fel cysgod aiff hi fyth yn anghof.
Pan mae pethau'n dywyll ac yn ddu, dyna pryd ti'n sylweddoli

Wyt ti'n dal i weld hi, bo lle oedd hi arfer mynd i?
Yn y golau mawr neu'r tywyllwch, yng nghanol y sŵn neu'r tawelwch

Pryd nes di ddysgu'r holl bethau hyn?
Bod ê byth rhy hwyr i ddweud hwyl fawr
os ti'n gwbod sut i ddweud ên iawn.

Wyt ti'n dal i weld hi, bo lle oedd hi arfer mynd i?
Yn y golau mawr neu'r tywyllwch, yng nghanol y sŵn neu'r tawelwch
Track Name: Philippe Petit
Cerdded trwy yr awyr fel Phillipe Petit.